Miting  će se održati 07. i 08.03. 2020. godine u Beogradu.

Potrebno za takmičenje :

  • Putovanje klubskoj opremi ;
  • Corny čokoladice ,voda i preporučeni  energetski napitci ;
  • Polazak sa bazena u petak  06. 03.  u 9.30 sati, povratak u nedjelju  08.03. poslije završetka tamičenja;
  • Troškovi putovanja,smještaja i startnina iznose 110 Eura

Plivači predviđeni za ovo takmičenje su plivači rođeni 2007. i stariji.