III ISM Skopje open 2020.

Ukoliko epidemiloška situacija dozvoli naš klub planira putovati na takmičenje u Skoplje. Ispod su osnovne informacije.

Miting  će se održati 14. i 15.11. 2020. godine u Skoplju.

Potrebno za takmičenje :

  • Corny čokoladice ,voda i preporučeni  energetski napitci ;
  • Polazak sa bazena u petak  13. 11.  u 6.00 sati, povratak u ponedjeljak  16.11. poslije doručka;
  • Troškovi putovanja,smještaja i startnina iznose 120 eura.

Plivači predviđeni za ovo takmičenje su plivači grupe trenera Evelina i plivači grupe trenera Aldina.

Potvrdu odlaska na takmičenje dostaviti najkasnije do subote  07.11. 2020. na jutarnjem treningu. Naknadne prijave neće biti moguće. Plivači koji se prijave i nakon toga eventualno otkažu nastup ( osim u slučaju bolesti)plaćaju kompletan iznos putovanja.