Miting  će se održati 10.07. 2021. godine u Mostaru.

Potrebno za takmičenje :

–              Putovanje klubskoj opremi ;

–              Corny čokoladice ,voda i preporučeni  energetski napitci ;

–              Polazak sa željezničke stanice u Sarajevu u subotu  10. 07. 2021. Godine. Vrijeme polaska će biti naknadno određeno

–              Troškovi putovanja i startnina biće određeni nakon rezervacije voznih karata!

Plivači predviđeni za ovo takmičenje su svi plivači grupa trenera Aldina i Evelina .