Obavještavamo sve roditelje predtakmičarskih i takmičarskih grupa trenera Aldina i Evelina da će se roditeljski sastanak održati u utorak 29.06. u 19.30 sati u kongresnoj sali hotela BM na Stupu pijačna br.2. Obzirom na zanačaj tema koje će biti prezentovane prisustvo je obavezno!