Miting  će se održati u Sarajevu  08. 10. 2022. godine

Potrebno za takmičenje :

  • Šorc i majica na bazenu;
  • Corny čokoladice ,voda i preporučeni  energetski napitci ;
  • Dolazak na bazen  8.30 sati;
  • Troškovi startnina 20 KM,potrebno uplatiti do četvrtka 06.10.2022. godine

NA TAKMIČENJU NASTUPAJU PLIVAČI SVIH TAKMIČARSKIH,REKREATIVNIH GRUPA TE ŠKOLE PLIVANJA KOJE ODABERU TRENERI.