Obavezni ljekarski pregled za sezonu 2022/23 obaviti će se u JU Zavoda za sportsku medicinu KS, adresa Patriotske lige 36, 71000 Sarajevo (kod groblja Lav).

Termini pregleda određeni od strane nadležne ustanove su  13.12. i 14.12. 2022. godine po rasporedu i satnici prikazanoj u tabeli ispod.

Na ljekarski pregled potrebno je ponijeti:

  • Zdravstvenu knjižicu
  • Uplatnicu na iznos od 10 KM za 2008. i mlađe i 20 KM za 2007. i starije
  • Popunjen upitnik za prvi pregled (popunjava se samo za plivače koji prvi puta obavljaju pregled)
  • Popunjen upitnik za redovan pregled (popunjava se za sve plivače koji obavljaju pregled)
  • Sve potrebne upitnike možete preuzeti na web stranici : https://sportskamedicina.com.ba/

Obavezno nositi masku bez obzira na dob takmičara.

Spisak takmičara po grupama:

13.12.2022.

8.00 sati

1. LAMIJA ČAUŠEVIĆ

2. ARIAN KADIĆ

3. DANIN ABDIČEVIĆ

4. MUSTAFA JAMAK

5. MAKSIM JOVANOVIĆ

8:30 sati

1. ARMAN LIVADIĆ

2. DANIS LJUMANOVIĆ

3. HANA HUSKOVIĆ

4. ADNA KAMENJAŠEVIĆ

5. KENAN DRAČIĆ

9.00 sati

1. AMNA DRAČIĆ

2. EMRAH LJUBUŠKIĆ

3. IMAN AVDIĆ

4. SUNITA ZUKIĆ

11.00 sati

1. AMMAR AVDIĆ

2. UMA AVDIĆ

3. FERID KARAVDIĆ

4. NIA AVDIĆ

5. MIA ZAIMOVIĆ

11.30 sati

1. BERIN AJANOVIĆ

2. EMEL LJUBUŠKIĆ

3. BERIN IKANOVIĆ

4. TAHIR ZUKIĆ

5. KERIM NUHBEGOVIĆ

12.00 sati

1. VELJKO MARKOVIĆ

2. ARMIN KONJO

3. ADIN KONjO

4. FILIP MARKOVIĆ

5. ERIN HRUSTEMOVIĆ

14.12.2022. godine

9:00 sati

1. DŽANA KAMENjAŠEVIĆ

2. AHMED KAMENJAŠEVIĆ

3. AJŠA GUŠIĆ

4. ESMA GUŠIĆ

5. DAREN HADŽIAHMETOVIĆ

9:30 sati

1. DARIAN SARIĆ

2. HANA HALEBIĆ

3. TESNIM MAKSUMIĆ

4. MIRAN KURTALIĆ

5. NAHLA HUSEJNĆEHAJIĆ

11.00 sati

1. AMAR BAŠIĆ

2. AJLA BAŠiĆ

3. ASJA BAŠIĆ

4. ADIN KEPEŠ

5. DAN MEMIĆ

11.30 sati

1. NEJRA KOVAČEVIĆ

2. HAMZA KOVAČEVIĆ

3. MARGITA LATINOVIĆ-PEJOVIĆ

4. HENA ŠABANIĆ

5. REJAN KOLAŠINAC

12.00 sati

1. SUMEJA PITA

2. LEONIE JONS

3. JOSEFINE JONS

4. OLIVIA LANG

5. OMAR EFENDIĆ

12:30 sati

1. LEONA KASTELIC

2. VUK SIMIĆ

3. RENE VASIĆ

4. ALI SUBAŠIĆ

5. BILAL SUBAŠIĆ