V Velež cup održat će se 11.02. 2023. godine u Mostaru.

Potrebno za takmičenje :

  • Klubska oprema na bazenu;
  • Plivanje u klubskim kapicama ( ukoliko neko nema moći će posuditi kod trenera);
  • Sendvič,Corny čokoladice ,voda i preporučeni  energetski napitci ;
  • Polazak sa bazena u 6.15 sati, povratak nakon završetka takmičenja;
  • Troškovi putovanja  60  KM uplatiti do četvrtka 09.02.2023. godine

Plivači predviđeni za ovo takmičenje su plivači grupe trenera Aldina 2013. i 2014. godište