Raspored treninga

SEZONA 2017/2018  

RASPORED STUPA NA SNAGU 04.09.2017. GODINE

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

6.30-9.00 ( Takmičari muški 2003 i stariji,ženski 2004 i stariji)

6.30-9.00 (Takmičari muški 2003 i stariji,ženski 2004 i stariji)

6.30-9.00 (takmičari muški 2003 i stariji,ženski 2004 i stariji)

6.30-9.00 (takmičari muški 2003 i stariji,ženski 2004 i stariji)

6.30-9.00 (takmičari muški 2003 i stariji,ženski 2004 i stariji)

 7.00-9.00 (sve takmičarske grupe)

9.30-11.00 (takmičari muški 2004 i mlađi,ženski 2005 i mlađi)

9.30-11.00 (takmičari muški 2004 i mlađi,ženski 2005 i mlađi)

9.30-11.00 (takmičari muški 2004 i mlađi,ženski 2005 i mlađi)

9.30-11.00 (takmičari muški 2004 i mlađi,ženski 2005 i mlađi)

9.30-11.00 (takmičari muški 2004 i mlađi,ženski 2005 i mlađi)

 
           

9.30-10.30(rekreativna grupa i škola plivanja)

 

9.30-10.30(rekreativna grupa i škola plivanja)

 

9.30-10.30(rekreativna grupa i škola plivanja)

 

14.30-16.00 (sve takmičarske grupe)

 14.30-16.00 (sve takmičarske grupe)

14.30-16.00 (sve takmičarske grupe))

14.30-16.00 (sve takmičarske grupe) 

14.30-16.00 (sve takmičarske grupe))

 

16.00-17.00(rekreativna grupa i škola plivanja)

 

16.00-17.00(rekreativna grupa i škola plivanja)

 

16.00-17.00(rekreativna grupa i škola plivanja)

 

19.30-20.30(rekreativna grupa i škola plivanja)

 

19.30-20.30(rekreativna grupa i škola plivanja)

 

19.30-20.30(rekreativna grupa i škola plivanja)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENE (obavezno pročitati):

-OBAVEZAN DOLAZAK NA TRENING 20 MINUTA PRIJE POČETKA TRENINGA ( u slučaju kašnjenja potrebno je javiti treneru vođi grupe o istom, u protivnom naknadan ulazak na bazen neće biti omogućen);

- Termini suhih treninga biće dogovoreni sa plivačima u zavisnosti od vremenskih uslova a obavezno 2* sedmično;

 -Sve informacije vezano za večernji termin (19.30-20.30) obratiti se treneru Aldinu (061 534 291).

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPOMENE( OBAVEZNO PROČITATI) 

-       RASPORED STUPA NA SNAGU 04.01.2016. GODINE

-        OBAVEZAN DOLAZAK NA TRENING 30 MINUTA PRIJE POČETKA TRENINGA ( u slučaju kašnjenja potrebno je javiti treneru vođi grupe o istom, u protivnom naknadan ulazak na bazen neće biti omogućen);

-       NIKO OD POLAZNIKA REKREATIVNE GRUPE I ŠKOLE PLIVANJA NE MOŽE PLIVATI U TERMINIMA TAKMIČARSKE GRUPE;

 

 

    Termini treninga za 2015/16. godinu 

 

 

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

NEDJELJA

6.30-9.00 (stariji takmičari 7.00-9.00 (takmičari)

6.30-9.00 (stariji takmičari 7.00-9.00 (takmičari)

6.30-9.00 (stariji takmičari 7.00-9.00 (takmičari)

6.30-9.00 (stariji takmičari) 7.00-9.00 (takmičari)

6.30-9.00 (stariji takmičari 7.00-9.00 (takmičari)

 

11.00-12.30 (takmičari)

9.30-10.30 (rekreativna grupa i škola plivanja)

14.30-16.00 (takmičari)

9.30-10.30 (rekreativna grupa i škola plivanja)

14.30-16.00 (takmičari)

9.30-10.30 (rekreativna grupa i škola plivanja)

   

14.30-16.00 (takmičari)

 

14.30-16.00 (takmičari)

 

14.30-16.00 (takmičari)

   

16.00-17.00 (rekreativna grupa i škola plivanja)

 

16.00-17.00 (rekreativna grupa i škola plivanja)

 

16.00-17.00 (rekreativna grupa i škola plivanja)

   

19.30-20.30 (rekreativna grupa i škola plivanja)

 

19.30-20.30 (rekreativna grupa i škola plivanja)

 

19.30-20.30 (rekreativna grupa i škola plivanja)

   

 

RASPORED STUPA NA SNAGU 14.09.2015. GODINE ( MOLIMO SVE PLIVAČE KOJI KORISTE USLUGU PREVOZA DA DO SUBOTE 12. 09. JAVE NA KOJI TRENING IDU U PONEDJELJAK 14. DA BI ORGANIZACIJA PREVOZA PROTEKLA BEZ PROBLEMA)

NAPOMENE (obavezno pročitati):

-OBAVEZAN DOLAZAK NA TRENING 30 MINUTA PRIJE POČETKA TRENINGA ( u slučaju kašnjenja potrebno je javiti treneru vođi grupe o istom, u protivnom naknadan ulazak na bazen neće biti omogućen);

-NIKO OD POLAZNIKA REKREATIVNE GRUPE I ŠKOLE PLIVANJA NE MOŽE PLIVATI U TERMINIMA TAKMIČARSKE GRUPE!