Takmičenja u februaru

PROGRAM TAKMIČENJA U MJESECU FEBRUARU ZA PLIVAČE PK SPORT TIME

 

U mjesecu februaru plivači našeg kluba će nastupiti na slijedećim takmičenjima:

-          I VELEŽ KUP – Sarajevo 10.02.2018.

-          VIKTORIJA PRIMORJE- Rijeka 10. I 11. 02. 2018.

-          MIMOZA CUP – Herceg Novi  17.i 18. 02. 2018.

Detaljne informacije o pomenutim takmičenjima možete pogledati u tekstu koji slijedi uz napomenu da je EVENTUALNI OTKAZ NASTUPA NA POJEDINOM TAKMIČENJU 7 DANA PRIJE POČETKA ISTOG:

I Velež cup

I Velež cup održat će se 10.02. 2018. godine u Sarajevu.

Potrebno za takmičenje :

-          Obavezna klubska oprema na bazenu;

-          Plivanje u klubskim kapicama ( ukoliko neko nema moći će posuditi kod trenera);

-          Corny čokoladice ,voda i preporučeni  energetski napitci ;

-          Dolazak na bazen u 8.30 sati

-          Troškovi startnina  18  KM do srijede 07.02.2018. godine

SPISAK PLIVAČA PK SPORT TIME PREDVOĐENIH ZA OVO TAKMIČENJE

RB

IME I PREZIME

1.

ADRIJAN KRTALIĆ  

2.

AJLA FILIPOVIĆ

3.

EMRAH LJUBUŠKIĆ

4.

AMERA ŠAČIĆ

5.

ALI SUBAŠIĆ

6.

EMEL LJIBUŠKIĆ

7.

LUKA LASIĆ

8.

DANIN ABDIČEVIĆ

9.

DIN KOMARICA

10.

DŽEJNA HADROVIĆ

11.

AHMED LISKA

12.

FARIS KADUŠIĆ

13.

DANIS LJUMANOVIĆ

14.

FARUK TAHIROVIĆ

15.

TAHIR ZUKIĆ

16.

ELMEDINA ĐOCAJ

17.

AFAN HASIĆ

18.

HAMZA FAZLIĆ

19.

NIDAL ĐULIĆ

20.

AJŠA GUŠIĆ

21.

AFFAN TAHMAZ

22.

EMRA ĐOCAJ

23.

IMAN AVDIĆ

24.

IMAN HADROVIĆ

25.

LAMIJA ČAUŠEVIĆ

26.

NADJA BRODOVIĆ

27.

NARDA BRODOVIĆ

28.

EMA ĐEĐIBEGOVIĆ

29.

ERMAN GREZDA

30.

ADNA KAMENJAŠEVIĆ

31.

AJLA DEMIĆ

32.

TARIK GUŠIĆ

33.

BAKIR LIPJANKIĆ

34.

SUNITA ZUKIĆ

35.

ZEMIR MAŠALA

36.

RIJAD ĐULIĆ

37.

AFFAN SALIHSPAHIĆ

38.

NEDIM ČAUŠEVIĆ

39.

HANA HUSKOVIĆ

40.

NEJLA ORUČ

41.

SAJRA MAHMUTOVIĆ

42.

FARIS ŠABIĆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIKTORIJA PRIMORJE 2018.

Viktorija P rimorjeodržat će se 10.i 11.  02. 2018. Godine u Rijeci.

Potrebno za takmičenje :

-          Putovanje u klubskoj opremi;

-          Plivanje u klubskim kapicama ( ukoliko neko nema moći će posuditi kod trenera);

-          Corny čokoladice ,voda i preporučeni  energetski napitci ;

-          Polazak sa bazena u petak  7.00 sati, povratak u ponedjeljak u jutarnjim satima;

-          Troškovi startnine putovanja i smještaja iznose 145 EURA

SPISAK PLIVAČA PK SPORT TIME PREDVIĐENIH ZA OVO TAKMIČENJE

RB

IME I PREZIME

1.

NEJRA BUJAK 

2.

NEJRA ČENGIĆ

3.

TARIN HUSIĆ

4.

HENA MEŠIĆ

5.

AMAR ŠAPČANIN

6.

FEĐA OMERBEGOVIĆ

 

 

 

 

 

MIMOZA CUP 2018.

Mimoza cup održat će se 17. i 18.  02. 2018. Godine u Herceg Novom.

Potrebno za takmičenje :

-          Putovanje u klubskoj opremi;

-          Plivanje u klubskim kapicama ( ukoliko neko nema moći će posuditi kod trenera);

-          Corny čokoladice ,voda i preporučeni  energetski napitci ;

-          Polazak sa bazena u petak  10.00 sati, povratak u nedjelju poslije završetka takmičenja;

-          Troškovi startnine putovanja i smještaja iznose 80 EURA

SPISAK PLIVAČA PK SPORT TIME PREDVIĐENIH ZA OVO TAKMIČENJE

RB

IME I PREZIME

1.

ADRIJAN KRTALIĆ  

2.

AJLA FILIPOVIĆ

3.

EMRAH LJUBUŠKIĆ

4.

AMERA ŠAČIĆ

5.

AMAR ŠAPČANIN

6.

EMEL LJIBUŠKIĆ

7.

LUKA LASIĆ

8.

DANIN ABDIČEVIĆ

9.

DIN KOMARICA

10.

DŽEJNA HADROVIĆ

11.

AHMED LISKA

12.

FARIS KADUŠIĆ

13.

DANIS LJUMANOVIĆ

14.

FARUK TAHIROVIĆ

15.

FATIH TAHIROVIĆ

16.

FEĐA OMERBEGOVIĆ

17.

AFAN HASIĆ

18.

HAMZA FAZLIĆ

19.

NIDAL ĐULIĆ

20.

AJŠA GUŠIĆ

21.

AFFAN TAHMAZ

22.

HENA MEŠIĆ

23.

IMAN AVDIĆ

24.

IMAN HADROVIĆ

25.

LAMIJA ČAUŠEVIĆ

26.

NADJA BRODOVIĆ

27.

NARDA BRODOVIĆ

28.

NEJRA BUJAK

29.

NEJRA ČENGIĆ

30.

ADNA KAMENJAŠEVIĆ

31.

AJLA DEMIĆ

32.

TARIK GUŠIĆ

33.

TARIN HUSIĆ

34.

SUNITA ZUKIĆ

35.

ZEMIR MAŠALA

36.

RIJAD ĐULIĆ

37.

AFFAN SALIHSPAHIĆ

38.

NEDIM ČAUŠEVIĆ

39.

HANA HUSKOVIĆ

40.

BAKIR LIPJANKIĆ

41.

EMA ĐEĐIBEGOVIĆ

42.

ERMAN GREZDA

43.

NEJLA ORUČ

44.

FARIS ŠABIĆ