PROGRAM TAKMIČENJA U MJESECU DECEMBRU ZA PLIVAČE PK SPORT TIME

 U mjesecu decembru  plivači našeg kluba će nastupiti na slijedećim takmičenjima:

-          CUP NOVI GRAD– SARAJEVO  01. 12. 2018. GODINE

-          MM MARIBOR – MARIBOR  22. I 23 .12. 2018. GODINE

-          NOVOGODIŠNJI MITING- BANJALUKA 22.12.2018. GODINE

-          OTVORENO PRVENSTVO BIH BANJALUKA ILI SARAJEVO 29. I 30 12. 2018.

 

Detaljne informacije o pomenutim takmičenjima možete pogledati u tekstu koji slijedi uz napomenu da je EVENTUALNI OTKAZ NASTUPA NA POJEDINOM TAKMIČENJU 7 DANA PRIJE POČETKA ISTOG:

Cup Novi grad

Miting  će se održati 01. 12. 2018. godine u Sarajevu.

Potrebno za takmičenje :

-          Dolazak  klubskoj opremi ;

-          Šorc i majica na bazenu;

-          Corny čokoladice ,voda i preporučeni  energetski napitci ;

-          Dolazak na bazen u 8.00 sati;

-          Troškovi  startnina 20  KM.

Za ovo takmičenje predviđeni su plivači svih takmičarskih grupa trenera: Evelina, Aldina i Elme.

 

 

MM Maribor

Miting  će se održati 22. I 23. 12. 2018. godine u Mariboru.

Potrebno za takmičenje :

-          Putovanje klubskoj opremi ;

-          Corny čokoladice ,voda i preporučeni  energetski napitci ;

-          Polazak sa bazena u subotu  21. 12.  u 9.00 sati, povratak poslije završetka takmičenja;

-          Troškovi putovanja,smještaja i startnina cca 120   Eura ( zavisiti će od broja prijavljenih takmičara);

 

Plivači predviđeni za ovo takmičenje su:

RB

IME I PREZIME

1.

AMAR ŠAPČANIN

2.

FEĐA OMERBEGOVIĆ

3.

HENA MEŠIĆ

4.

TARIK GUŠIĆ

5.

NEJRA BUJAK

6.

NEJRA ČENGIĆ

7.

TARIN HUSIĆ

8.

ARMAN LIVADIĆ

9.

LUKA LASIĆ

10.

IMAN AVDIĆ  VK

11.

LAMIJA ČAUŠEVIĆ  VK

 

 

 

 

 

 

 

 

Novogodišnji miting

Miting  će se održati 22. 12. 2018. godine u Banjaluci.

Potrebno za takmičenje :

-          Putovanje klubskoj opremi ;

-          Corny čokoladice ,voda i preporučeni  energetski napitci ;

-          Polazak sa bazena u subotu  22. 12.  u 6.30 sati, povratak poslije završetka takmičenja;

-          Troškovi putovanja i startnina 50 KM ( uslov za organizaciju putovanja je najmanje 5 prijavljenih takmičara).

Plivači predviđeni za ovo takmičenje su:

 

RB

IME I PREZIME

1.

ALI SUBAŠIĆ

2.

TAHIR ZUKIĆ

3.

EMINA ORUČ

4.

DŽANA KAMENJAŠEVIĆ

5.

AMSAL SALISPAHIĆ

6.

NEJRA KOVAČEVIĆ

 

 

 

 

 

Otvoreno prvenstvo BiH

Prvenstvo će se održati 29. I 30. 12. u Sarajevu ili Banjaluci. Takmičari koji će nastupiti na prvenstvu su sve takmičarske grupe dječaci 2008. i stariji i djevojčice 2009. i mlađe. Detalje o vremenu , načinu putovanja kao i kompletan troškovnik biti će objavljeni nakon usvajanja propozicija i mjesta održavanja prvenstva od strane UO PS BiH.