Takmičenje će se održati 27. -28. 02. 2021. godine u Beogradu.

Potrebno za takmičenje :

–              Obavezna klubska oprema na bazenu;

–              Plivanje u klubskim kapicama ( ukoliko neko nema moći će posuditi kod trenera);

–              Corny čokoladice ,voda i preporučeni  energetski napitci ;

–              Polazak sa bazena u petak 26.02.  u  9.00 sati, povratak u nedjelju poslije završetka takmičenja;

                Obzirom da je na takmičenju limitiran broj grupa te je u svakoj disciplini maksimalan broj plivača 24 a prijave se prihvataju na osnovu isplivanih vremena postoji mogućnost da određeni plivački neće moći nastupiti na takmičenju bez obzira na prijavu za isto.

Iz pomenutih razloga troškovi takmičenja će varirati od broja prijavljenih plivača i biće naknadno objavljeni.

Takmičari koji se mogu prijaviti za ovo takmičenje su plivači grupa trenera: Aldina i Evelina.