Miting  će se održati 29. i 30.05. 2021. godine u Banja Luci.

Potrebno za takmičenje :

  • Putovanje klubskoj opremi ;
  • Corny čokoladice ,voda i preporučeni  energetski napitci ;
  • Polazak sa bazena u petak  28. 05.(tačan termin polaska biće određen naknadno), povratak u nedjelju  30.05. poslije završetka tamičenja;
  • Troškovi putovanja,smještaja i startnina iznose 170 KM

Plivači predviđeni za ovo takmičenje su plivači grupe trenera Evelina i Aldina.