Miting  će se održati 06.06.2021. godine u Nikšiću ( Crna Gora).

Potrebno za takmičenje :

  • Putovanje klubskoj opremi ;
  • Saglasnost roditelja za putovanje preko granice ovjerena u općini i sudu;
  • Corny čokoladice ,voda i sendvič;
  • Polazak sa bazena u nedjelju  06. 06.2021. godine  u 5.30 sati, povratak poslije završetka takmičenja;
  • Troškovi putovanja zavisiće od broja prijavljenih učesnika i biće objavljeni odmah po okončanju prijava.

Plivači predviđeni za ovo takmičenje su plivači 2009. godište i mlađi.

Krajnji rok za prijavu na takmičenje je utorak 01.06. 2021. godine do 20.00 sati. Naknadne prijave neće biti moguće.