Miting  će se održati 27. 11. 2021. godine u Banjaluci.

Potrebno za takmičenje :

  • Putovanje klubskoj opremi ;
  • Corny čokoladice ,voda i preporučeni  energetski napitci ;
  • Polazak sa bazena u subotu  27.11.  u 6.00 sati, povratak poslije završetka takmičenja;
  • Troškovi iznose 60 KM i potrebno je uplatiti do četvrtka 25.11.2021. godine. U cijenu je uračunato:
  • Prevoz na relaciji Sarajevo-Banjaluka-Sarajevo;
  • Startnine;
  • Ručak nakon završenog takmičenja.

Plivači predviđeni za ovo takmičenje su plivači takmičarskih grupa trenera Evelina i Aldina.

Obavezna prijava za takmičenje je do srijede 24.11.2021. godine . Naknadne prijave neće biti moguće.