Obavezni ljekarski pregled za sezonu 2021/22 obaviti će se u JU Zavoda za sportsku medicinu KS, adresa Patriotske lige 36, 71000 Sarajevo (kod groblja Lav).

Termini pregleda određeni od strane nadležne ustanove su  23.12. i 24.12. 2021. godine po rasporedu i satnici prikazanoj u tabeli ispod.

Na ljekarski pregled potrebno je ponijeti:

  • Zdravstvenu knjižicu
  • Uplatnicu na iznos od 10 KM za 2008. i mlađe i 20 KM za 2007. i starije
  • Popunjen upitnik za prvi pregled (popunjava se samo za plivače koji prvi puta obavljaju pregled)
  • Popunjen upitnik za redovan pregled (popunjava se za sve plivače koji obavljaju pregled)

Obavezno nositi masku bez obzira na dob takmičara.

Informacije o uplati kao i formular upitnika možete preuzeti na web stranici Zavoda: http://sportskamedicina.com.ba/?p=54

REDNI BROJIME I PREZIMEGOD. ROĐENJATERMIN (DATUM I VRIJEME)
1.MAKSIM JOVANOVIĆ200523.12. 8:00h
2.BERIN AJANOVIĆ201023.12. 9:00h
3.MUSTAFA JAMAK200623.12. 8:00h
4.VELJKO MARKOVIĆ201223.12. 9:00h
5.AMMAR AVDIĆ201223.12. 9:00h
6.UMA AVDIĆ201423.12. 9:00h
7.EMEL LJUBUŠKIĆ200823.12. 9:30h
8.DANIN ABDIČEVIĆ200523.12. 8:00h
9.DŽaNA KAMENjAŠEVIĆ201223.12. 9:30h
10.ARMIN KONJO201123.12. 9:30h
11.EMRAH LJUBUŠKIĆ200723.12. 9:30h
12.AMERA ŠAČIĆ200723.12. 10:00h
13.DAREN HADŽIAHMETOVIĆ200823.12. 10:00h
14.ADIN KONJO201023.12. 10:00h
15.RENE VASIĆ201223.12. 10:00h
16.LEONA VASIĆ200923.12. 11:00h
17ARIAN KADIĆ200723.12. 11:00h
18.BILAL SUBAŠIĆ201323.12. 11:00h
19.ADIN KEPEŠ201323.12. 11:00h
20.AJŠA GUŠIĆ200923.12. 11:30h
21.ERIN HRUSTEMOVIĆ200823.12. 11:30h
22.DAN MEMIĆ201023.12. 11:30h
23.IMAN AVDIĆ200723.12. 11:30h
24.NEJRA KOVAČEVIĆ201024.12. 8:30h
25.LAMIJA ČAUŠEVIĆ200724.12. 8:30h
26.LEONA KASTELIĆ200824.12. 8:30h
27.SUNITA ZUKIĆ200623.12. 8:00h
28.MARGITA LATINOVIĆ-PEJOVIĆ200824.12. 8:30h
29.HENA ŠABANIĆ200824.12. 9:00h
30.FERID KARAVDIĆ201424.12. 9:00h
31.OMAR EFENDIĆ201424.12. 9:00h
33.VUK SIMIĆ201224.12. 9:00h
34.KERIM NUHBEGOVIĆ201024.12. 9:30h
35.AJLA BAŠiĆ200924.12. 9:30h
36.ASJA BAŠIĆ201024.12. 9:30h
38.ARMAN LIVADIĆ200323.12. 8:30h
39.AFFAN SALISPAHIĆ200623.12. 8:30h
40.NEDIM ČAUŠEVIĆ200423.12. 8:30h
41.HANA HUSKOVIĆ200724.12. 9:30h
42.AMAR BAŠIĆ201424.12. 10:00h
43.AMSAL SALISPAHIĆ201024.12. 10:00h
44.ADNA KAMENJAŠEVIĆ200724.12. 10:00h
45.ALI SUBAŠIĆ201024.12. 10:00h
46.DANIS LJUMANOVIĆ200724.12. 11:00h
47.TAHIR ZUKIĆ201024.12. 11:00h
48.LANA ELZNER200523.12. 8:30h
SPISAK PLIVAČA PK SPORT TIME ZA LJEKARSKI PREGLED 2021/22