Takmičenje se održava u Trebinju 16. i 17.07.2022. godine. Potrebno za takmičenje:

  • Putovanje u klubskoj opremi;
  • Polazak sa Olimpijskog bazena Otoka u subotu 16.07.2022. Godine u 8.00 sati
  • Povratak u Sarajevo 17.06.2022. Godine poslije završetka takmičenja;
  • Troškovi startnina, smještaja i prevoza iznose 130 KM;
  • Potvrda odlaska do srijede 13.07.2022. godine do 12.00 sati. Naknadne prijave neće biti moguće;
  • Minimalan broj prijavljenih kako bi organizovali putovanje je 8 plivača;
  • Plivači predviđeni za ovo takmičenje su svi plivači takmičarskih grupa 2012. Godište i stariji.