Obavještavamo sve članove takmičarskih grupa da će ljetna pauza biti u periodu od 13.-27. 08. 2022. godine. Do pomenutog perioda plivači će raditi po jedan trening dnevno sa fokusom na korekciju tehnike bez velikih opterećenja. Prvi dio bazičnih priprema počinje 27.08.2022. godine. Trening za grupu trenera Aldina u centru Safet Zajko u 17.00 sati. Trening za grupu trenera Evelina na istom mjestu u 19.00 sati. Individualne zadatke koje plivači trebaju izvršiti u toku pauze dobiće od trenera prije odlaska na istu. Svim plivačima želimo da što spremniji dočekaju slijedeću plivačku sezonu. Uplata članarine za mjesec august iznosi 50% mjesečnog iznosa članarine. Škola plivanja i rekreativne plivačke grupe radiće bez promjena u rasporedu tokom cijelog mjeseca augusta.