Takmičenje će se održati u Dubrovniku 06. i 07. 05. 2023. godine

Potrebno za takmičenje :

  • Putovanje u  klubskoj  opremi;
  • Plivanje u klubskim kapicama ;
  • Energetske čokoladice ,voda,sendvič i preporučeni  energetski napitci ;
  • Polazak sa bazena u petak 05.05. 2023. tačan termin polaska biće određen naknadno, povratak u nedjelju poslije završetka takmičenja;
  • Troškovi putovanja, smještaja i startnina iznose 190 eura. Obavezna prijava za takmičenje do srijede 26.04.2023. godine. Obzirom na visoke cijene smještaja i nemogućnost kasnije rezervacije hotela naknadne prijave nisu moguće.

Takmičari predviđeni za ovo takmičenje su plivači takmičarskih plivačkih grupa 2010. godište i stariji.