Miting će se održati 20. i 21. 05. 2023. godine u Banjaluci.

Potrebno za takmičenje :

  • Putovanje u klubskoj opremi;
  • Plivanje u klubskim kapicama ( ukoliko neko nema moći će posuditi kod trenera);
  • Sendvič,Corny čokoladice ,voda i preporučeni  energetski napitci ;
  • Polazak sa bazena u petak 19.05.2023. (vrijeme polaska biće naknadno dogovoreno), povratak u nedjelju 21.05.2023. poslije završetka takmičenja;
  • Troškovi takmičenja iznose 220 KM a u cijenu je uklučeno: prevoz , smještaj na bazi dva puna pansiona, startnine.

PRIJAVA ODLASKA NA TAKMIČENJE DO NEDJELJE 14.05. 2023. NAKNADNE PRIJAVE NISU MOGUĆE.

Plivači predviđeni za ovo takmičenje su članovi takmičarskih grupa 2010. godište i stariji.