Takmičenje će se održati u Trebinju 24.06. 2023. godine

Potrebno za takmičenje :

  • Putovanje u  klubskoj  opremi;
  • Plivanje u klubskim kapicama;
  • Corny čokoladice ,voda i sendvič;
  • Polazak sa bazena u subotu 24.06.2023. u 5.30 sati, povratak poslije završetka takmičenja;
  • Troškovi putovanja i startnina iznose 65 KM;
  • Plivači predviđeni za ovo takmičenje su svi plivači takmičarskih grupa;
  • Prijava za takmičenje do ponedjeljka 19.06.2023.