Na osnovu čl.6. i čl.8. Statuta PK Sport time Sarajevo, Plivački klub Sport time na sjednici održanoj 15.02.2024.godine donio je

IZMJENE PRAVILINIKA O ČLANARINAMA

Član 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se obaveza plaćanja, iznos članarine i naknada za ostale usluge u PK Sport time Sarajevo. Plaćanje članarina obaveza je svih članova Kluba.

Član 2.

Članom Kluba postaje se učlanjenjem u Klub. Član Kluba ima prava i obveze utvrđene ovim Pravilnikom i drugim općim aktima Kluba. Član Kluba ima člansku iskaznicu. Oblik i sadržaj članske iskaznice, način vođenja i evidenciju o članovima Kluba propisuje Upravni odbor.

Član Kluba može biti:

 1. aktivni član
 2. prijatelj Kluba
 3. zaslužni i počasni član

Aktivni član je osoba koja redovno trenira i nastupa na natjecanjima. Aktivni član može biti i polaznik Plivačke škole ili aktivni sudionik ostalih organiziranih aktivnosti vezanih uz plivački sport u organizaciji Kluba.

Prijatelj Kluba je osoba koja svojim djelovanjem potpomaže rad Kluba. Prijatelja Kluba potvrđuje Upravni odbor Kluba.

Zaslužni članovi Kluba su oni koji su svojim sportskim rezultatima, odnosno svojim radom u plivačkom sportu doprinjeli razvoju i promociji plivanja. Počasni članovi su oni koji su svojim radom u Klubu, značajnim donacijama Klubu ili lobiranjem doprinjeli jačanju, razvitku, napretku i uspjehu Kluba. Zvanje zaslužnog i počasnog člana Kluba dodjeljuje Upravni odbor.

Član 3.

Pravilnikom se utvrđuju kriteriji za nagrađivanje zaslužnih članova Kluba. Vrste nagrada za sportaše su:

 • sportska stipendija,
 • naknada za putne troškove na pripremama i natjecanjima
 • naknada troškova smještaja i prehrane

Član 4.

Sredstvima  prikupljenim na osnovu plaćenih članarina Klub finansira svoje aktivnosti i provođenje programa Kluba.

Član 5.

 • Takmičari plaćaju članarinu 12 mjeseci u godini osim u slučaju izostanka zbog bolesti više od 30 dana uz predočeno ljekarsko uvjerenje.
 • Polaznici plivačke škole plaćaju članarinu 12 mjeseci u godini. Ukoliko plivač napravi pauzu od treninga i želi ponovo nastaviti sa plivanjem dužan je uplatiti ponovnu upisninu koja je jednaka protuvrijednosti jedene članarine te članarinu za tekući mjesec.
 • Rekreativne grupe plaćaju članarinu 12 mjeseci u godiniu. Ukoliko plivač napravi pauzu od treninga i želi ponovo nastaviti sa plivanjem dužan je uplatiti ponovnu upisninu koja je jednaka protuvrijednosti jedne članarine te članarinu za tekući mjesec.
 •  

Član 6.

Iznos članarine za pojedine plivačke grupe iznosi:

 • Takmičarske grupe 85 KM na mjesečnom nivou za plivače koji treniraju 4 puta sedmično i više
 • Rekreativne grupe i škole plivanja 75 KM na mjesečnom nivou.

Član 7.

Naknada za korištenje sale za suhi trening te realizacija istog pod stručnim nadzorom trenera iznosi 50 KM.

Član 8.

Ukoliko Klub pruža uslugu prevoza ista se naplaćuje u skladu sa trenutnom cijenom goriva.

Član 9.

 Ukoliko u klubu trenira više članova iz jedne porodice ukupna članarine se umanjuje za 10%.

Član 10.

Članarina se uplaćuje do 10-tog u mjesecu za tekući mjesec u klubskoj kancelariji ili na račun kluba 1610000084240049 otvoren kod Raiffeisen bank Sarajevo. Pri uplati članarine obavezno je doneti člansku karticu u koju se evidentira uplata za svaki mjesec. Članovi koji uplaćuju članarinu preko klubskog računa dužni su doneti primjerak uplatnice te člansku kartu na ovjeru svaki mjesec. Članu koji ne uplati članarinu do predviđenog roka izriče se pismena opomena. Nakon ne plaćanja članarine dva mjeseca uzastopno povlači se pravo isljučenja iz Kluba.

Član 11.

Pravilnikom se utvrđuju kriteriji za odabir kandidata za nagrađivanje za takmičare koji u tekućoj godini postižu izvanredne sportske rezultate.

Član 12.

Vrstu nagrade kao i način nagrađivanja utvrdiće „Radna grupa“ u dogovoru s trenerima plivača predloženih za nagradu.

Član 13.

Da bi plivač ušao u sistem bodovnja potrebno je da ispunjava kriterij od 90% prisustva na treningu. Broj treninga na osnovu plana i programa Kluba utvrđivaće se na mjesečnom nivou.

Član 14.

Kriterij za nagrađivanje postignutih sportskih rezultata je sistem bodovanja i to:

14a)        BODOVANJE ZA POREDAK DRŽAVNA PRVENSTVA

MjestoBodovi
1.100
2.90
3.80
4.70
5.60
6.50
7.40
8.30

Prilikom bodovanja po poretku, uzima se samo ostvareni poredak u finalnim trkama(seniori, juniori i mlađi juniori) odnosno poredak u preliminarnim takmičenjima(kadeti i mlađi kadeti). Ukoliko se neko ih mlađih kategorija plasira u finale za bodovanje se uzima vrijednija trka.

14b)               BODOVANJE ZA REZULTAT

 • Sabiraju se bodovi za svaku otplivanu trku u toku godine dana

14c)                BODOVANJE ZA nastup u mladoj reprezentaciji, reprezentaciji ili na velikim međunarodnim priredbama (Comen Cup, Balkanijada, EYOF, )…

 SenioriJunioriM.JunioriKadeti
Bodovi600500400300

14d)               BODOVANJE ZA OBOREN DRŽAVNI REKORD

 SenioriJunioriM.JunioriKadeti
Bodovi600500400300
 • U slučaju obaranja rekorda u štafeti bodovi se dijele na 4 dijela

14e)               BODOVANJE ZA PRISUSTVO NA TRENINGU

Broj treninga95%-100%90%-95%
Bodovi1000500

14f)                BODOVANJE ZA ANGAŽOVANOST NA TRENINGU

 • Trener ima diskreciono pravo da u toku jedne takmičarske godine nagradi po tri plivača iz svake kategorije sa po:
Angažovanost100%85%70%
Bodovi800600500

Član 15.

Bodovanje prema kriterijima iz člana 16, provodi se jednom godišnje, po završetku takmičarske sezone. Bodovanje su za svoje plivače, dužni izvršiti treneri, najkasnije do 01.09. tekuće godine za prethodnu takmičarsku sezonu.

Verifikaciju bodovanja i utvrđivanje konačnih nagrada koji pripadaju plivačima vrši tročlana Komisija za nagrađivanje plivača izabrana od strane Upravnog odmora. Komisija je dužna objaviti na web stranici Kluba konačnu bodovnu listu, najkasnije do 15.09. tekuće godine. Bodovna lista, koju utvrdi Komisija, konačna je i na nju nema prava prigovora.

Član 16.

Obaveza plaćanja članarina prestaje sa ispisom člana iz Kluba i pismenom obavjesti na e-mail Kluba sporttime@hotmail.com.

Član 17.

Pravilnik stupa na snagu 01.03.2024. godine.