PK SPORT TIME SARAJEVO

Na osnovu čl.6. i čl.8. Statuta PK Sport time Sarajevo, Plivački klub Sport time na sjednici održanoj 12.07.2016.godine donio je

PRAVILINIK O ČLANARINAMA

Član 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se obaveza plaćanja, iznos članarine i naknada za ostale usluge u PK Sport time Sarajevo. Plaćanje članarina obaveza je svih članova Kluba.

Član 2.

Članom Kluba postaje se učlanjenjem u Klub. Član Kluba ima prava i obveze utvrđene ovim Pravilnikom i drugim općim aktima Kluba. Član Kluba ima člansku iskaznicu. Oblik i sadržaj članske iskaznice, način vođenja i evidenciju o članovima Kluba propisuje Upravni odbor u dogovoru sa “Radnom grupom”.

Član Kluba može biti:

 1. aktivni član
 2. prijatelj Kluba
 3. zaslužni i počasni član

Aktivni član je osoba koja redovno trenira i nastupa na natjecanjima. Aktivni član može biti i polaznik Plivačke škole ili aktivni sudionik ostalih organiziranih aktivnosti vezanih uz plivački sport u organizaciji Kluba.

Prijatelj Kluba je osoba koja svojim djelovanjem potpomaže rad Kluba. Prijatelja Kluba potvrđuje Upravni odbor Kluba u dogovoru sa “Radnom grupom”

Zaslužni članovi Kluba su oni koji su svojim sportskim rezultatima, odnosno svojim radom u plivačkom sportu doprinjeli razvoju i promociji plivanja. Počasni članovi su oni koji su svojim radom u Klubu, značajnim donacijama Klubu ili lobiranjem doprinjeli jačanju, razvitku, napretku i uspjehu Kluba. Zvanje zaslužnog i počasnog člana Kluba dodjeljuje Upravni odbor na prijedlog “Radne grupe”.

Član 3.

Pravilnikom se utvrđuju kriteriji za nagrađivanje zaslužnih članova Kluba. Vrste nagrada za sportaše su:

 • sportska stipendija,
 • naknada za putne troškove na pripremama i natjecanjima
 • naknada troškova smještaja i prehrane

Član 4.

Usluge prevoza plaćaju svi članovi Kluba koji koriste isti bez izuzetaka.

Član 5.

Ukoliko dvoje ili više djece iz iste porodice koriste uslugu prevoza dužni su isti platiti samo za jednog plivača bez obzira treniraju li u istom terminu.

Član 6.

Sredstvima  prikupljenim na osnovu plaćenih članarina Klub finansira svoje aktivnosti i provođenje programa Kluba.

Član 7.

 • Takmičari plaćaju članarinu 12 mjeseci u godini uz mogućnost neplaćanja zbog izostanka sa treninga jedan mjesec u godini, uz prethodnu, pravovremenu najavu.
 • Polaznici plivačke škole plaćaju članarinu 12 mjeseci u godini uz mogućnost neplaćanja zbog izostanka sa treninga jedan mjesec u godini, uz prethodnu, pravovremenu najavu.
 • Rekreativne grupe plaćaju članarinu 12 mjeseci u godiniu uz mogućnost neplaćanja zbog izostanka sa treninga jedan mjesec u godini, uz prethodnu, pravovremenu najavu.

Član 8.

Iznos članarine za pojedine plivačke grupe iznosi:

 • Takmičarske grupe 85 KM na mjesečnom nivou;
 • Rekreativne grupe i škole plivanja 75 KM na mjesečnom nivou.

Iznos od 5 KM prikazan u članarinama koristiće se osnivanje Klupskog fonda čija će svrha biti razvoj

i poboljšanje uslova za rad Kluba

Član 9.

Usluge prevoza za pojedine plivačke grupe iznose:

 • Takmičarska grupa 60 KM na mjesečnom nivou
 • Rekreativne grupe i škole plivanja 40 KM na mjesečnom nivou.

Član 10.

 Ukoliko u klubu trenira više članova iz jedne porodice ukupna članarine se umanjuje za 10%.

Član 11.

Članovi plivači-takmičari, polaznici plivačke Škole ili rekreativne grupe koji do 26. U predhodnom mjesecu najave da neće trenirati slijedeći mjesec plaćaju članarinu u iznosu 20 KM isključivo na račun kluba 1610000084240049 Reiffaisen bank .Ova mogućnost može se koristiti jedan puta godišnje.  Članovi koji su bili bolesni čitav mjesec, a platili su punu članarinu za isti, uz ljekarsko uvjerenje slijedeći mjesec plaćaju 20 KM.

Član 12.

Članarina se uplaćuje do 10-tog u mjesecu za tekući mjesec u klubskoj kancelariji ili na račun kluba. Članu koji ne uplati članarinu do predviđenog roka izriče se pismena opomena. Nakon ne plaćanja članarine dva mjeseca uzastopno povlači se pravo isljučenja iz Kluba.

Član 13.

Pravilnikom se utvrđuju kriteriji za odabir kandidata za nagrađivanje za takmičare koji u tekućoj godini postižu izvanredne sportske rezultate.

Član 14.

Vrstu nagrade kao i način nagrađivanja utvrdiće „Radna grupa“ u dogovoru s trenerima plivača predloženih za nagradu.

Član 15.

Da bi plivač ušao u sistem bodovnja potrebno je da ispunjava kriterij od 85% prisustva na treningu. Broj treninga na osnovu plana i programa Kluba utvrđivaće se na mjesečnom nivou.

Član 16.

Kriterij za nagrađivanje postignutih sportskih rezultata je sistem bodovanja i to:

16a)        BODOVANJE ZA POREDAK DRŽAVNA PRVENSTVA

Mjesto Bodovi
1. 100
2. 90
3. 80
4. 70
5. 60
6. 50
7. 40
8. 30

Prilikom bodovanja po poretku, uzima se samo ostvareni poredak u finalnim trkama(seniori, juniori i mlađi juniori) odnosno poredak u preliminarnim takmičenjima(kadeti i mlađi kadeti). Ukoliko se neko ih mlađih kategorija plasira u finale za bodovanje se uzima vrijednija trka.

16b)               BODOVANJE ZA REZULTAT

 • Sabiraju se bodovi za svaku otplivanu trku u toku godine dana

16c)                BODOVANJE ZA nastup u mladoj reprezentaciji, reprezentaciji ili na velikim međunarodnim priredbama (Comen Cup, Balkanijada, EYOF, )…

  Seniori Juniori M.Juniori Kadeti
Bodovi 600 500 400 300

16d)               BODOVANJE ZA OBOREN DRŽAVNI REKORD

  Seniori Juniori M.Juniori Kadeti
Bodovi 600 500 400 300
 • U slučaju obaranja rekorda u štafeti bodovi se dijele na 4 dijela

16e)               BODOVANJE ZA PRISUSTVO NA TRENINGU

Broj treninga 95%-100% 90%-95%
Bodovi 1000 500

16f)                BODOVANJE ZA ANGAŽOVANOST NA TRENINGU

 • Trener ima diskreciono pravo da u toku jedne takmičarske godine nagradi po tri plivača iz svake kategorije sa po:
Angažovanost 100% 85% 70%
Bodovi 800 600 500

Član 17.

Bodovanje prema kriterijima iz člana 16, provodi se jednom godišnje, po završetku takmičarske sezone. Bodovanje su za svoje plivače, dužni izvršiti treneri, najkasnije do 01.09. tekuće godine za prethodnu takmičarsku sezonu.

Verifikaciju bodovanja i utvrđivanje konačnih nagrada koji pripadaju plivačima vrši tročlana Komisija za nagrađivanje plivača izabrana od strane „radne grupe“. Komisija je dužna objaviti na web stranici Kluba konačnu bodovnu listu, najkasnije do 15.09. tekuće godine. Bodovna lista, koju utvrdi Komisija, konačna je i na nju nema prava prigovora.

Član 18.

Obaveza plaćanja članarina prestaje sa ispisom člana iz Kluba i pismenom obavjesti na e-mail Kluba sporttime@hotmail.com.

Član 19.

Pravilnik stupa na snagu 01.09.2016. godine.