Adresa:
Nerkeza Smajlagića 16.
Novi Grad
71000 Sarajevo
Kancelarija:
Olimpijski bazen Otoka
Bulevar Meše Selimovića 83-b
71000 Sarajevo
Telefon:
+387 (61) 412 831 - Evelin;
+387 (61) 386 237 - Elma;
+387 (61) 534 291 - Aldin;
Mail:
sporttime@hotmail.com
Transakcijski račun:
1610000084240049 Raiffeisen bank